maliny / Program ochrony malin 

Program ochrony malinPROGRAM OCHRONY MALINY
opracowany przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
Zwalczane choroby
i szkodniki
Środki chemiczne lub
inne zabiegi
Dawka
kg ( l )/ha

Terminy zabiegów i uwagi

OKRES BEZLISTNY

Pryszczarek malinowiec,
galasówka maliniak,
przeziernik malinowiec
   

Pędy z galasowatymi naroślami powodowanymi przez pryszczaka lub glasówkę w dolnej ich częśći oraz na szyjce korzeniowej powodowanymi przez gąsienice przezierniaka wycinać i spalić.

Krzywik maliniaczek Owadofos 540 EC
Fastac 100 EC
Sumi-Alpha 050 EC
Talstar 100 EC
2,25
0,18
0,45
0,6

Zabieg potrzebny tylko na plantacjach porazonych w poprzednim sezonie. Opryskiwać w okresie pękania pąków przy temperaturze powyżej 12 oC.

PRZED KWITNIENIEM

Zamieranie pędów maliny,
szara pleśń
   

Usuwanie wszystkich młodych pędów przed końcem maja (wykoszenie) pozwala na rezygnację z dwóch pierwszych opryskiwań fungicydami. W lata suche, na plantacjach założonych na slabych glebach, zabieg może powodować obniżenie plonu.

Sumilex 500 SC
Euparen 50 WP
Euparen Multi 50 WP
Rovral FLO 255 SC
Mythos 300 SC
Teldor 500 SC
1,50
6,25
2,00
5,00
2,50
2,50
1,50

Pierwsze opryskiwanie należy wykonac w okresie, gdy nowe pędy osiągną wysokość 10-20 cm, a następnie co 10 dni. Euparen stosowaźć przemiennie z innymi fungicydami. Rovral i Sumilex stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, ze względu na możliwe wystąpienie odporności. Euparen ogranicza występowanie przędziorków.

Mszyce Pirimor 50 DG
Pirimor 25 WG
Pirimix 100 PC
Aztec 140 EW
Hostaquick 500 EC
0,75
1,50
1,50
0,5-0,7
0,75

Opryskiwać w okresie występowania mszyc na liściach i pędach.

Choroby wirusowe

Zwalczanie mszyc ogranicza rozprzestrzenianie się chorób wirusowych. Prowadzić systematyczne lustracje i usuwać chore rośliny.

Gąsienice zjadające liście Owadofos 540 EC
Zolone 350 EC
Bulldock 025 EC
Fastac 100 EC
Karate 025 EC
Sumi-alpha 050 EC
2,25
1,8-2,6
0,6
0,15-0,18
0,6
0,6

Preparaty te ograniczają jednoczesnie mszyce i kwieciaka malinowca.

Przędziorek chmielowiec, przędziorek malinowiec Omite 30 WP
Torque 50 WP
Nissorun 10 EC
Nissorun 050 EC
Magus 200 SC
Ortus 05 SC
Sanmite 20 WP
1,5-2,25
1,0
0,75
0,9
0,5-0,7
0,8-1,2
1,1

Zabieg wykonac jeśli liczebność form ruchomych przędziorków wynosi 2-4 lub więcej osobników na 1 listek liścia złożonego.
Nissorun stosować do zwalczania młodych larw. Opryskiwać przy temperaturze powyżej 18 oC.
Mieszanina preparatów Nissorun 050 EC w dawce 0,75 l/ha + Omite 30 WP w dawce 1,0-1,5 kg/ha umożliwia zwalczanie wszystkich stadiów rozwojowych przędiorka. Wyższe dawki akarycydów stosować przy licznym wystepowaniu szkodnika.

Talstar 100 EC 0,6-0,75

Zabieg wykonać j.w. gdy istniej potrzeba jednoczesnego zwalczania mszyc, gąsienic zjadających liście, kwieciaka malinowca, kistnika malinowca i pryszczaka namalinka łodygowego.

Kwieciak malinowiec Owdofos 540 EC
Trebon 10 SC
Trebon 30 EC
Basudin 25 EC
Basudin 600 EW
Zolone 350 EC
Talstar 100 EC
Fastac 100 EC
Danitol 10 EC
Decis 2,5 EC
Nurelle D 550 EC
Bulldock 025 EC
Karate 25 WG
2,25
0,9
0,45
2,25-3,75
0,9
1,8-2,6
0,6-0,75
0,18
0,75
0,75
1,5
0,6
0,6

Pierwsze opryskiwanie wykonać 10-14 dni przed początkiem kwitnienia i powtórzyć tuż przed kwitnieniem. Opryskiwanie to można pominąć, jeżeli porażenie w ubiegłym roku było niskie.

Pryszczarek namalinek łodygowy

Opryskiwanie głównie potrzebne na plantacjach porażonych w ubiegłym roku. Plantacje opryskiwać w okresie lotu much, zazwyczaj gdy nowe pędy osiągną 20-30 cm. Przy bardzo licznym występowaniu szkodnika opryskiwanie powtórzyć po 7-10 dniach. Szczególnie dokładnie opryskiwać dolne części pędów.

Kistnik malinowiec
Kwieciak malinowiec

Opryskiwać w okresie żerowania chrząszczy na liściach i pąkach bezpośrednio przed kwitnieniem i w razie potrzeby powtórzyć na początku kwitnienia. Przestrzegać prewencji.

Uwaga! Na malinie owocującej na pędach jednorocznych (np. odmiana Polana) kwieciak malinowiec i kistnik malinowiec w sierpniu i we wrześniu nie stanowią problemu.

KWITNIENIE - w nawiasach podano okres karencji w dniach

Szara pleśń,
zamieranie pędów maliny
Euparen 50 WP (7)
Euparen Multi 50 WP (7)
Sumilex 500 SC (7)
Teldor 500 SC (1)
Rovral FLO 255 SC (10)
Mythos 300 SC (7)
6,25
2,0
1,5
1,5
5,0
2,5

Opryskiwać od początku kwitnienia co 7 dni z zachowanie karencji preparatów.
Euparen ogranicza występowanie mączniaka prawdziwego maliny i przędziorków.

Przędziorki Omite 30 WP (14)
Sanmite 20 WP (7)
Talstar 100 EC (14)
Magus 200 SC (7)
Ortus 05 SC (7)
1,5-2,25
1,1
0,6-0,75
0,5-0,7
0,8-1,2

Opryskiwać porażone plantacje po pełni kwitnienia, zwracając szczególną uwagę na okres karencji.
Opryskiwanie wykonać po zakończonym locie pszczół.
Przestrzegać prewencji.

Kistnik malinowiec Talstar 100 EC (14)
Fastac 100 EC (7)
Decis 2,5 EC (7)
Danitol 10 EC (14)
Karate 025 EC (7)
0,6-0,75
,017
0,75
0,75
0,6

Zwalczanie kistnika jest potrzebne, jeśli w czasie kwitnienia obserwuje się żerujące chrząszcze na plantacji.
Wszystkie wymienione preparaty zwalczają również mszyce.
Przestrzegać prewencji i karencji.

Mszyce Pirimor 50 DG (7)
Pirimor 25 WG (7)
Aztec 140 EW (7)
0,75
1,5
0,5-0,7

Opryskiwać w razie konieczności zwalczania tylko mszyc.
Przestrzegać karencji.

Choroby wirusowe

Zwalczanie mszyc ohgranicza rozprzestrzenianie się chorób wirusowych. Przeprowadzać lustrację i usunąć chore rośliny.

PO ZBIORZE OWOCÓW

Zamieranie pędów malin,
szara pleśń
Sumilex 500 SC
Euparen 50 WP
Euparen Multi 50 WP
Roval FLO 255 SC
1,50
6,25
2,00
5,00

Opryskiwać 2-krotnie w warunkach sprzyjających porażeniu roślin.
Euparen stosować przemiennie z innymi fungicydami.
Euparen ogranicza występowanie przędziorków.

Mszyce Pirimor 50 DG
Pirimor 25 WG
Pirimix 100 PC
Aztec 140 EW
Zolone 350 EC
Bi-58 Nowy
0,75
1,5
1,5
0,5-0,7
1,8-2,6
1,5

Opryskiwanie potrzebne, jeżeli obserwuje się występowanie mszyc.

Choroby wirusowe

Zwalczanie mszyc ohgranicza rozprzestrzenianie się chorób wirusowych. Przeprowadzać lustrację i usunąć chore rośliny.

Pryszczarek namalinek łodygowy Sumithion 500 EC
Sumithion Super 1000EC
Basudin 25 EC
Basudin 600 EW
Owadofos 540 EC
Nurelle D 550 EC
Diazinon 250 EC
Diazol 250 EC
Talstar 100 EC
Danirun 110 EC
2,250
1,125
2,25-3,75
0,90
2,25
1,50
2,25-3,75
2,25-3,75
0,60-0,75
0,75-0,90

na porażonych plantacjach opryskiwanie wykonac bezpośrednio po zbiorze owoców i powtórzyć 1-2 razy w odstępach 10-14 dni. Dokładnie opryskiwać pędy maliny, zwłaszcza ich dolne części.
Talstar i Danirun zwalczają równocześnie przędziorki.

Przędziorki Omite 30 WP
Torque 50 WP
Nissorun 10 EC
Nissorun 050 EC
Magus 200 SC
Ortus 05 SC
Pennstyl 25 WP
Pennstyl 600 SC
1,50-2,25
1,20
0,75
0,90
0,5-0,7
0,8-1,2
1,2-1,5
0,5-0,6

Opryskiwac gdy liczebność przędziorków wynosi 5-6 lub więcej osobników na 1 liść.
Mieszanina preparatów Nissorun 050 EC w dawce 0,75 l/ha + Omite 30 WP - 1,0 kg/ha umożliwia zwalczanie wszystkich stadiów rozwojowych przedziorków.
Na odmianach powtarzających owocowanie jesienią, można stosowac tylko Omite (14), Magus (7) lub Ortus (7) (w nawiasach podano karencję preparatów).

Przeziernik malinowiec Owadofos 540 EC
Basudin 25 EC
Sumithion 500 EC
Sumithion Super 1000EC
Nurelle D 550 EC
2,25
2,25-3,75
2,25
1,125
1,5

Na porażonych plantacjach opryskiwanie wykonać bezpośrednio po zbiorze owoców i ewentualnie powtórzyć po 2 tygodniach. Dokładnie opryskiwać podstawę pędu, gdzie składane są jaja. Zabiegi te jednocześnie niszczą pryszczaka namaliniaka łodygowego.

 
   Chwasty
   Galeria malinki
   Plantacje
   Program ochrony malin
   SPOSOBY PROWADZENIA
   Uprawa powtarzającej
   Właściwości zdrowotne
 
Copyright ©2018 by maliny
Kreator Stron www