maliny / Uprawa powtarzającej 

Uprawa maliny powtarzającej...   

 

Malina powtarzająca :

  • Polana ® ,
  • Polka ® ,
  • Pokusa ® ,
  • Poranna Rosa ® ,
w odróżnieniu od owocującej jednokrotnie, zawiązuje pąki kwiatowe na jednorocznych pędach. W tym samym roku na wierzchołkowej części pędu wytwarzaja się owoce, które dojrzewaja w jesieni, a niekiedy już późnym latem.

Niższa część pędu może wytwarzać pędy owocujące i owocować w typowym dla maliny okresie.

Jeżeli pierwsze owocowanie jest na dużej części pędu, może być celowa uprawa maliny wyłącznie na póżnoletni i jesienny zbiór. W tym przypadku, po zbiorze owoców ucina się wszystkie pędy nad ziemią, pozostawiając w glebie system korzeniowy.

Zakładanie plantacji
maliny powtarzającej nie różni się zasadniczo od zakładania plantacji maliny owocującej na dwuletnich pędach.

Pielęgnacja plantacji

różni się istotnie od pielęgnacji maliny tradycyjnej. Powodem tego jest inny charakter wzrostu oraz inny sposób cięcia i formowania.

Nawożenie powinno być wykonywane w ten sposób, aby rośliny rozpoczęły wegetację możliwie wcześnie na wiosnę i rosły szybko. Celowe jest więc wczesne zastosowanie wolno działającego nawozu azotowego, np. mocznika.

W późnym okresie, tj w maju i czerwcu, niezbędne jest dwu - trzykrotne zastosowanie łatwo dostępnego azotu, np. w formie saletry amonowej. Łączna dawka azotu powinna być o około 1/3 wyższa niż przy uprawie maliny tradycyjnej.

Pozostałe nawozy należy stosować w takich samych dawkach, jak przy uprawie tradycyjnej, najlepiej na podstawie analizy gleby i liści.

Cięcie

maliny owocującej wyłacznie na tegorocznych pędach ogranicza się do wycięcia przy ziemi i usunięcia z plantacji lub rozdrobnienia wszystkich pędów w okresie późnej jesieni lub na przedwiośniu.

Niskie cięcie, tuż przy ziemi, stosuje się na bardzo młodej plantacji. Skutkiem jest wyrastanie większej liczby pędów.
Na starszej plantacji celowe może być wyższe cięcie, do 20 cm nad powierzchnią gruntu. Wyrasta wtedy mniej pędów, ale są one silniejsze.

Jeżeli malina użytkowana jest jako powtarzająca, to po pierwszym owocowaniu należy usunąć zaschnięte wierzchołki pędów.

Zbiór owoców podlega podobnym zasadom jak w przypadku maliny tradycyjnej. Jest on jednak bardzo rozciągnięty w czasie, ponieważ trwa około trzy i pół miesiąca.

W związku z wolnostojącym sposobem prowadzenia roślin i mniej skoncentrowanym w czasie plonowaniem, należy liczyć się z mniejszą wydajnością zbioru. Średnia wydajność wynosi około 2 kg na godzinę.

Ochrona przed chorobami i szkodnikami

przy owocowaniu wyłącznie na tegorocznych pędach jest uproszczona. W związku z póśnym kwitnieniem, nie występuje kistnik malinowiec i kwieciak malinowiec, a wyrastające pędy nie są porażone przez pryszczarki. Są też w małym stopniu porażone przez grzyby powodujące zamieranie pędów.

Na plantacjach towarowych, problemem pozostaje zapobieganie gniciu owoców.

Do początku zbiorów, zachowując okres karencji, wykonuje się opryskiwania jak na plantacji maliny tradycyjnej.

W okresie zbiorów, możliwe będzie wykonywanie zabiegów ochrony owoców przed gniciem preparatem o krótkim okresie karencji - Teldor 500 SC - 1,5 l/ha.

Sposób prowadzenia

maliny owocującej na tegorocznych pędach związany jest z siłą wzrostu odmiany.

Odmiany o słabszym wzroście, jak Polana i Polka, moga być prowadzone jako wolnostojące w rzędach o miąższości 0,5 m.
Niekiedy stosuje się pasy szerokosci około 1,0 m, z których usuwane są ręcznie słabe odrosty korzeniowe.rzad wolnostojący

Odmiany Pokusa i Poranna Rosa powinny posiadać podpory w postaci drutów lub sznurków rozciągniętych po obydwu stronach rzędu, ograniczających wyginanie się pędów. Niekiedy celowe jest formowanie szpaleru, podobnie jak przy malinach owocujacych na dwuletnich pędach, zwłaszcza gdy przewidziane jest powtórne owocowanie.

Maliny powtarzające nadają się znakomicie do sterowanej uprawy pod osłonami w gruncie lub w pojemnikach.
Na przykład, w rlinie pozostawia się po dwa pędy najpierw ubiegłoroczne, a następnie najwcześniej wyrastające i kolejno, wyrastajśce w późniejszym okresie. W rezultacie, z tej samej rośliny można zbierać owoce przez pół roku lub dłużej.
Owoce maliny z takich upraw, w opakowaniach zbiorczych z innymi sezonowymi owocami, mogą stanowić atrakcyjną ofertę na rynku owoców deserowych.

Celowa może być też uprawa przemienna maliny owocującej na dwuletnich pędach i owocującej na pędach tegorocznych. Na przykład, nad dwoma rzędami maliny pierwszego typu od wczesnej wiosny może być rozłożony tunel foliowy dla przyspieszenia dojrzewania, a w póżniejszym okresie przestawia się go nad dwa kolejne rzędy maliny drugiego typu.

Owoce maliny uprawnej pod osłonami mają wydłużoną trwałość pozbiorczą, co jest bardzo istotne w obrocie handlowym owocami deserowymi.

 
   Chwasty
   Galeria malinki
   Plantacje
   Program ochrony malin
   SPOSOBY PROWADZENIA
   Uprawa powtarzającej
   Właściwości zdrowotne
 
Copyright ©2018 by maliny
Kreator Stron www